Onze diensten

Shanks biedt u een totaalpakket op het gebied van milieudienstverlening. Ons afvalverwerkingsbedrijf zorgt voor een integrale aanpak, waarbij alle in te zetten middelen optimaal op elkaar worden afgestemd; een uniek totaalpakket op het gebied van verantwoorde milieudienstverlening.

Wij regelen alles op het gebied van afval en afvalverwerking op een duurzame manier. Voor iedere organisatie, van klein tot groot, bieden wij een op maat gemaakte totaaloplossing van inzameling, bewerking en verwerking van afvalstoffen tot reiniging en transport van afvalstoffen. Met deze klantgerichte benadering 'ontzorgen' wij onze klanten. Hiermee bedoelen we dat wij de zorg voor het totale afvalmanagement uit uw handen nemen en alles van A tot Z voor u regelen. We zorgen er voor dat de afvaldienstverlening uw primaire bedrijfsprocessen niet, of zo min mogelijk, verstoord. Maar ontzorgen houdt bijvoorbeeld ook in dat we onze dienstverlening aanpassen aan de openingstijden van uw locatie(s). Daarnaast zorgen we voor uitstekend lopende operationele zaken, duurzame verwerking en kostenefficiëntie.

Uniek is dat wij afval omzetten in nieuwe producten. Shanks’ hergebruikte afval is overal terug te vinden. Zo zijn wij niet alleen afvalinzamelaar en afvalverwerker, maar ook toeleverancier voor een groot aantal industrieën. Een greep uit onze lange lijst van activiteiten: