Recycling

Nieuwe producten uit afval

Door het recyclen van afval ontstaan er nieuwe grondstoffen voor de maatschappij. Een groot deel van het afval dat wij inzamelen, wordt door ons bewerkt zodat het opnieuw gebruikt kan worden. Shanks recyclet per jaar 87% van het afval.

De Shanks-bedrijven beschikken over uitgebreide faciliteiten en installaties om afval op een efficiënte manier te sorteren. Binnen Shanks wordt uit de ingezamelde afval- en reststoffen, nieuwe producten gemaakt. Deze worden vervolgens gebruikt als vervanging voor primaire grondstoffen. Hierdoor leveren ze een belangrijke bijdrage aan een verantwoord grondstoffengebruik en de vermindering van CO2 uitstoot. Een mooi voorbeeld hiervan is de elektriciteit die ons bedrijf Orgaworld opwekt.

In onze vergistingsinstallatie in Lelystad, Biocel genaamd, worden organische reststromen met behulp van bacteriën in een zuurstofloze omgeving omgezet in biogas, warmte en compost. In de installatie kunnen naast GFT-stromen uit huishoudens en bedrijfsleven ook restafval en vloeibare reststromen worden verwerkt. Jaarlijks kunnen dankzij deze installatie meer dan 3.000 huishoudens van elektriciteit worden voorzien. Voor meer informatie over Orgaworld en wat zij eventueel voor u kunnen betekenen, klik hier.

Andere voorbeelden van door ons gerecyclede producten. zijn:

Making more from waste