Van Groenafval naar Compost

Van groenafval maken wij compost, bijvoorbeeld voor de akkerbouw. Jaarlijks komen er honderden tonnen groenafval binnen bij Shanks, vooral als de teeltwisseling in het Westland plaatsvindt.

Het groenafval wordt bewerkt in een tunnelcompostering in Hoek van Holland. Het groenafval wordt in een 9000m2 grote ontvangsthal gesorteerd en vermengd met structuurmateriaal. Vervolgens gaat het één van de zestien composteringtunnels in, waarin door middel van beluchting en exacte regulatie van vochtigheid en temperatuur een ideale situatie wordt gecreëerd voor het composteringsproces. Na slechts twee weken ontstaat compost van uitstekende kwaliteit die voldoet aan de strenge eisen van Keurcompost. Deze compost wordt gebruikt in de akkerbouw.