Samenwerking Cargill en Shanks

In de haven van Amsterdam verwerkt Shanks jaarlijks 100.000 ton organisch afval en zet dit via vergisting om in groene stroom en warmte die naar aangrenzende industrie en het Amsterdamse warmtenet gaat.

Aan de vergistingsinstallatie is een waterzuiveringsinstallatie gekoppeld, met een capaciteit van 350.000 ton. Om het water van buurbedrijf Cargill te zuiveren is er in samenwerking met Shanks een twee kilometer lange pijplijn tussen de twee bedrijven aangelegd.

Door deze samenwerking is de afvalwaterbehandeling duurzaam geworden en stroomt er jaarlijks 80.000 kubieke meter water door– vuil heen, schoon terug.