banner vervolg

CO2 Emissie

Shanks rapporteert al jaren de relevante CO2 emissies. In onderstaande rapporten vindt u een overzicht van de CO2-emissies van Shanks Nederland, gebaseerd op de eisen die de CO2-Prestatieladder aan de voetafdruk stelt. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de CO2-emissies door onze bedrijfsactiviteiten en de hoeveelheid CO2-emissie die wordt vermeden door het recyclen van afval.

Emissies

In 2015 is in totaal 464 kton CO2 geïmiteerd. Het overgrote deel (74 % of 345 kton)
zijn dit procesemissies vanwege het verwerken van chemische afvalstoffen en
thermisch reinigen van grond, het composteren/vergisten van GFT en organische
afvalstromen en de methaanemissie uit de stortplaats.

De emissies vanwege het gebruik van brandstoffen en elektriciteit is 118 kton in 2015.
Hiervan is 40 % (47 kton) afkomstig van het transport van goederen en 60 % (71 kton)
van het gebruik van brandstoffen en elektriciteit op onze productielocaties.

Conform de eisen van de CO2 prestatieladder zijn ook de CO2 emissies bepaald van
personenvervoer bij Shanks. De emissies vanwege leaseauto’s, het zakelijk gebruik
van privéauto’s, vliegreizen en reizen met het openbaar vervoer is iets meer dan 2 kton
CO2 (0,5 % van het totaal).

Vermeden emissies

Recycling activiteiten kosten uiteraard energie en zorgen voor CO2 emissies. Het
recyclen van afval zorgt echter ook voor een afname van het gebruik van primaire
grondstoffen. In de laatste jaren zijn er veel onderzoeken verschenen waar ook het
CO2 voordeel van recycling wordt benadrukt.

In 2014 is in totaal 47,8 MWh duurzame energie geproduceerd, 3,8 miljoen GJ aan
energie uit afval gebruikt en zijn 2,2 miljoen ton (secundaire) brand- en grondstoffen uit
afval geproduceerd(1) waarmee potentieel 775 kton CO2 in de gehele keten(2) is
vermeden.

(1) Het totaal aan secundaire grondstoffen uit afval die Shanks in 2013 heeft geproduceerd is groter. Het verschil betreft secundaire grondstoffen met een emissiefactor die verwaarloosbaar of niet bekend is
(2) Het betreft hier de keten vanaf het ontstaan van het afval tot en met het omzetten van een afvalstof tot een nieuw product

Shanks CO2-voetafdrukken

In onderstaande documenten zijn onze CO2-voetafdrukken over afgelopen jaren te vinden net als de verklaringen hiervoor van Kema.