banner vervolg

Transparantie

Door het intern en extern communiceren van het beleid, reductiedoelstellingen en geboekte voortgang, alsook het aangaan van een dialoog met externe stakeholders wordt geborgd dat aangekondigde acties worden nagekomen.

Interne communicatie beoogt de betrokkenheid van alle medewerkers in de organisatie te vergroten, ten behoeve van draagvlak voor de uitvoering van beleid en om gebruik te kunnen blijven maken van hun ervaringen en idee├źn.
Externe communicatie levert kansen doordat andere partijen het bedrijf kunnen benaderen met nieuwe input of voorstellen voor samenwerken.

Shanks NL heeft een communicatieplan opgesteld dat beoogd bovenstaande doelen te bereiken. Een onderdeel hiervan is het publiceren van een periodieke nieuwsbrief. Het communicatieplan en de nieuwsbrief zijn in te zien via onderstaande links