banner vervolg

Certificeringen bedrijven

Alle Shanks dochters werken volgens een managementsysteem dat is gecertificeerd volgens één of meerder normen.
Dit zijn onder andere ISO 14001, ISO 9001, VCA en OHSAS 18001. Een overzicht van deze certificeringen vindt u in
onderstaand overzicht waarbij een indeling naar 'hoofdbedrijf' is aangehouden.

Naast de ISO-certificeringen worden ook andere certificeringen nagestreefd, zeker indien deze branche-
of activiteitspecifiek zijn. Voorbeelden hiervan zijn de BRL 7500 certificeringen van ATM, Jaartsveld en recent ook Smink.