banner vervolg

Ons duurzaamheidsbeleid

Het beleid van Shanks is erop gericht om onze activiteiten steeds duurzamer te bedrijven. Dit realiseren wij op een verantwoorde en transparante manier, zowel richting klanten, aandeelhouders, medewerkers als onze naaste omgeving. Daarom is ons MVO-beleid afgestemd op algemene opvattingen en (inter) nationaal erkende richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Shanks heeft voor in haar MVO-beleid gekozen voor vijf speerpunten: