banner vervolg

Maatschappij: Meer Communiceren

Shanks zet zich in voor de maatschappij en ondersteunt uiteenlopende maatschappelijke initiatieven. Van sponsoring van lokale voetbalclubs tot het organiseren van tochten met onze vrachtwagens voor gehandicapte kinderen.

Onze betrokkenheid komt ook tot uitdrukking in actieve participatie in milieuwerkgroepen van overheid en bedrijfsleven om onze expertise nog breder in te zetten. Shanks is al jaren betrokken bij verschillende brancheverenigingen waarbij wij actief bijdragen aan onderzoek gerelateerd aan CO2 vermindering. Ook hebben wij een CO2 werkgroep opgericht die werkt aan nieuwe ontwikkelingen en CO2besparingsprojecten.

De brancheverenigingen waar Shanks actief participeert zijn onder andere:

Communicatie naar belanghebbenden vormt een belangrijk aspect voor Shanks. Het communicatieplan van Shanks stimuleert de interne en externe communicatie over het beleid, reductiedoelstellingen en geboekte voortgang, alsook het aangaan van een dialoog met externe stakeholders.

Een onderdeel hiervan is het publiceren van een periodieke MVO nieuwsbrief. Ook geven wij Jaarlijks in ons jaarverslag een overzicht van onze prestatie op zowel sociaal milieu als economisch vlak. Voor dit verslag volgen wij de GRI-richtlijnen en de ontwikkelingen rondom een nieuwe ISO norm rond maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het communicatieplan en de MVO nieuwsbrief zijn in te zien via de links.