banner vervolg

Personeel: Meer Ontwikkeling

Voor onze medewerkers willen wij de gezondheid, veiligheid en welzijn waarborgen. Werknemers bij Shanks zijn gekwalificeerd en kundig doordat veel tijd wordt besteed aan opleiding en ontwikkeling. Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel, wij hanteren een veiligheidsbeleid met strikte veiligheidsprocedures waar regelmatig trainingen voor worden gegeven.

Ook meten wij met regelmaat de tevredenheid van ons personeel. Tijdens het laatste medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkt dan ook dat de tevredenheid van de Shanks medewerkers hoog is namelijk gemiddeld een 7.3.

In het kader van het versterken van de arbeidsveiligheidscultuur heeft het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid de afgelopen 2 jaar verschillende projecten ondersteund. Zo ook de projecten van Shanks, zie hieronder een interview hierover bij Smink.