banner vervolg

Financiën: Meer Stabiliteit

Wij maken deel uit van het beursgenoteerde Shanks Group plc. De omvang van onze groep, de solide financiële positie en het feit dat ons moederbedrijf rechtstreeks toegang heeft tot de kapitaalmarkt stellen ons in staat om vernieuwende ideeën daadwerkelijk uit te voeren. Er is
voldoende ruimte en financiële slagkracht voor investeringen en vernieuwingen. Ook, of misschien wel juist in ‘mindere tijden’ blijven wij inventief en ondernemend.

Elk jaar wordt de benchmark FFact gepubliceerd waaruit blijkt dat Shanks hoog scoort op continuïteit en lange termijn stabiliteit, wat bevestigt dat wij een stabiele en solide organisatie zijn. Met deze benchmark van FFact worden het bedrijfseconomische rendement, milieukwaliteit en –prestaties en maatschappelijk verantwoord ondernemen, innovatie en CO2-footprint geanalyseerd van bedrijven in de afvalsector.