Onze organisatie

Shanks is een internationale groep van bedrijven met lokale ervaring. In Nederland wordt de dienstverlening verzorgd door meerdere Shanks-bedrijven, die met een totaal van 40 locaties overal in Nederland afval- en reststoffen in kunnen zamelen, bewerken en verwerken. Ook het inzamelen van bedrijfsafval hoort tot de diensten van ons afvalverwerkingsbedrijf.

De Shanks-organisatie in Nederland bestaat sinds april 2015 uit 2 divisies, te weten: Commercial Waste Netherlands en Hazardous Waste. Meer informatie en de specifieke expertise van deze divisies kunt u hier vinden.

Shanks Nederland heeft van oudsher een decentrale structuur met bedrijven die met name lokaal en regionaal in hun eigen marktgebied opereren. Door deze werkwijze onderscheiden de Shanks-bedrijven zich met een excellent serviceniveau en grote mate van flexibiliteit. Ieder Shanks-bedrijf heeft in de loop der jaren haar specifieke kennis en vaardigheden ontwikkeld, altijd gebaseerd op de behoeftes en kwaliteitsnormen die bij de klant leven. Gesteund door het hoofdkantoor in Amersfoort en het moederbedrijf in Groot-Brittanniƫ en met een gestructureerde samenwerking tussen de Shanks-bedrijven, is het voor onze organisatie eenvoudig om u en uw organisatie een totaalpakket aan diensten te leveren.

Een overzicht van Shanks, haar bedrijven en de daarbij horende contactgegevens vindt u onder het kopje 'De organisatiestructuur'.