banner vervolg

Commercial Waste

De Commercial Waste Netherlands divisie verwerkt en bewerkt onder andere bouw- en sloopafval, afval van kantoren, winkels en dienstverlenende bedrijven en afval dat vrijkomt in de industrie en de agrarische sector. Vanwege haar omvang is deze divisie grofweg onder te verdelen in vier business units: Regio Noord, Regio Zuid-West, Regio Centraal en Orgaworld.

Regio Noord

Regio Zuid-West


Regio Centraal

Orgaworld