banner vervolg

De organisatiestructuur

Shanks Nederland kent naast een lokale benadering twee divisies, te weten: Commercial Waste Netherlands en Hazardous Waste.

Commercial Waste Netherlands
De Commercial Waste-divisie zamelt vast afval in, sorteert en bewerkt het voor het winnen van grondstoffen enhet maken van producten en halffabricaten. De belangrijkste afvalstromen zijn uit de bouw- en sloopsector, van kantoren, winkels en dienstverlenende bedrijven en afval dat vrijkomt in de industrie en de agrarische sector. Historisch zijn de Shanks-bedrijven in deze divisie stevig geworteld in hun regio, waardoor ze een sterke marktpositie hebben. Die regionale verwevenheid wordt gecombineerd met de kennis en kunde van de gehele divisie. Kennis van de lokale markt, klantgerichtheid en de efficiënte samenwerking tussen de Shanks-bedrijven vormen dan ook de grote kracht van de Commercial Waste-divisie.

Sinds april 2015 maakt ook Orgaworld Nederland deel uit van de Commercial Waste divisie. Orgaworld werkt organische reststromen op tot grondstoffen en energie. Gft, groenafval en andere organische reststromen vormen de input voor compost voor de landbouw of potgrondindustrie en op maat gemaakte ‘specialties’. Voorbeelden van deze laatste zijn biostimulatoren en kunstmestvervangers.

Voor een specificatie hoe deze divisie is opgebouwd en welke bedrijven onder deze divisie vallen, klik hier.

Hazardous Waste
De divisie Hazardous Waste is gespecialiseerd in industriële reiniging en de verwerking van gevaarlijk afval. De werkzaamheden strekken zich uit van het industrieel reinigen tot en met het neutraliseren van gevaarlijke stoffen onder onttrekking van energie en de productie van grondstoffen. Tevens biedt deze divisie aan klanten een Total Care-oplossing aan voor reinigingswerkzaamheden, afvalmanagement en transport. Voor een specificatie hoe deze divisie is opgebouwd en welke bedrijven onder deze divisie vallen, klik hier.


Op onderstaande landkaart kunt u de verschillende bedrijven en locaties van Shanks in Nederland zien.

35 36-26 38 7 25 6 33 37 5 24-31-2 4 3 13 20 19 22-30 1-8 12 9 10 11 34 16 17 29 18 28 21 23 32 15 39