banner vervolg

Onze visie

De strategie van Shanks is duidelijk ‘Making more from waste’. De visie van Shanks Nederland daarbij is even eenvoudig als verstrekkend: de klant op de meest duurzame manier ontzorgen van zijn afval- en reststromen. Dat betekent dat wij ons richten ons op een maximale recycling van afval en het (her)winnen van energie en grondstoffen uit afval. Ons uitgangspunt daarbij is het sluiten van kringlopen samen met onze klanten. De manier waarop we dit proberen te bereiken is door ons te richten op hergebruik van producten, hergebruik van materialen of energieopwekking. Het beleid van Shanks heeft als resultaat dat 87% van de door ons ingezamelde afvalstoffen wordt gerecycled en hergebruikt.

Een aanpak die nadrukkelijk aansluit op de zorg voor een leefbaar milieu die onlosmakelijk is verbonden met een doelmatige en verantwoorde afvalverwerking. Een afvalverwerking die primair gericht is op het hergebruiken van de materialen. Overbekende voorbeelden zijn natuurlijk het hergebruik van papier, glas en metalen; afvalstoffen die veelal gescheiden worden ingezameld. Maar voor heel veel andere (gemengde) afvalstoffen is hergebruik echter niet altijd direct mogelijk. Soms zal het afval eerst gesorteerd of bewerkt moeten worden. Shanks beschikt over de expertise en de middelen om het overgrote deel van de afvalstromen geschikt te maken voor hergebruik.