Wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op

Onderzoek door Royal Haskoning

In opdracht van Shanks is door Royal Haskoning onderzocht welke kengetallen gebruikt kunnen worden om te berekenen wat de dankzij het recyclen van afval vermijdbare CO2-emissies zijn. Hiermee gaat het specifiek om het verschil tussen de energie die nodig is voor primaire materialen of producten en de energie die nodig is om afval te recyclen tot dezelfde ruwe materialen of producten.

Royal Haskoning

Royal Haskoning heeft voor dit onderzoek gebruik gemaakt van specifieke bedrijfsgegevens van Shanks alsmede van externe bronnen zoals Senter Novem (nu Agentschap NL) en CE Delft. Vanwege het toepassen van specifieke bedrijfsgegevens van Shanks (zoals energieverbruik
van of transportafstanden naar de productie-installaties van Shanks en/of haar dochterondernemingen) zijn sommige kentallen niet generiek bruikbaar.

Wilt u voor uw eigen bedrijf een vergelijkbaar onderzoek laten uitvoeren, dan kunt u contact opnemen met Royal Haskoning via www.royalhaskoning.com.