Wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op

Afvalverwerking

Doordat Shanks het afval al vroeg in het afvalverwerkingsproces scheidt, kunnen afvalstoffen worden hergebruikt. Het scheiden begint al bij het inzamelen. Door afval gescheiden in te zamelen, is de kwaliteit van de ingezamelde afvalstoffen beter en blijft er minder restafval over. Op die manier zal de CO2-uitstoot minimaliseren.

Proces van afvalverwerking

Op elke gescheiden afvalstroom heeft Shanks diverse soorten installaties afgestemd. Zo wordt afvalhout uit bedrijfsafval omgezet in snippers voor de spaanplaatindustrie. Het ingezamelde oud papier kan tot nieuw papier verwerkt worden. Organisch afval wordt vergist of gecomposteerd. De opgewekte energie die daarbij vrijkomt leveren wij aan het electriciteitsnet. Daarvan wordt het resterende compost weer ingezet in de landbouw. Bovendien sorteert Shanks veel van het ingezamelde bedrijfsafval, droogt dit en zet het vervolgens om in ICOPOWER® pellets (korrels) die als alternatieve brandstof kunnen dienen.

Wilt u weten op welke manieren wij nog meer CO2-uitstoot vermijden door afval direct te scheiden? Bekijk dan de website van Shanks of lees direct meer over hoe Shanks recyclet.

Afval verwerken en CO2

Afval scheiden levert een bijdrage aan een beter milieu. De CO2-uitstoot vermindert doordat er minder restafval ontstaat. Gebruik de Afvalwijzer om te berekenen wat het gescheiden inzamelen van afval voor uw organisatie kan opleveren. De CO2-reductie die met de Afvalwijzer wordt berekend geeft u een beeld van de hoeveelheid CO2 die met behulp van het recyclen van afvalstromen niet in de atmosfeer terecht hoeft te komen.