Wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op

Disclaimer

De Shanks Afvalwijzer berekent het effect dat een duurzame afvalinzameling en -verwerking voor uw organisatie kan hebben. Deze berekening geeft u een goed beeld maar kan in de praktijk afwijken omdat iedere organisatie tenslotte anders is. Aan de berekening van de Afvalwijzer zijn daarom geen rechten te ontlenen. U kunt natuurlijk wel contact met ons opnemen voor een uitgebreider en bedrijfsspecifiek advies.

In opdracht van Shanks Nederland BV is door Royal Haskoning onderzocht welke kentallen gebruikt kunnen worden om de vermeden CO2-emissies vanwege het recyclen van afval te berekenen. Hiermee bedoelen we het verschil tussen de energie die benodigd is voor primaire materialen of producten en de energie die benodigd is om afval te recyclen tot dezelfde ruwe materialen of producten.

Royal Haskoning heeft voor dit onderzoek gebruik gemaakt van specifieke bedrijfsgegevens van
Shanks Nederland alsmede externe bronnen zoals Senter Novem (nu Agentschap NL) en CE Delft.
Vanwege het toepassen van specifieke bedrijfsgegevens van Shanks NL (zoals energieverbruik
van of transportafstanden naar productie installaties van Shanks bedrijven) zijn sommige kentallen niet generiek bruikbaar.

De gegevens die gebruikt worden voor het bepalen van de recyclingcijfers, zijn afkomstig van algemene bronnen en specifieke gegevens van Shanks Nederland.