Wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op

Een circulaire economie in 2050

19/9/2016 - Het kabinet heeft het doel om in 2050 al het afval te hergebruiken. In dat jaar moet er een zogenaamde circulaire economie zijn waarbij de economie volledig draait op hergebruikte grondstoffen en recyclede materialen. Het gebruik van grondstoffen en dus ook de uitstoot van CO2 zal daardoor flink worden verminderd.
In het plan van het kabinet staat dat er in 2030 al een behoorlijke tussenstap moet worden gezet, het gebruik van grondstoffen die op kunnen raken moet dan gehalveerd zijn.
Andere belangrijke punten zijn dat mobieltjes en sloopafval volledig gerecycled moeten worden. Ook zal de chips zak veranderen, deze is nu slecht recyclebaar door de aluminium coating. Het afval ophalen zal ook anders gaan. Het gescheiden afval zal worden opgehaald, het restafval zal zelf weggebracht moeten worden.

Terug naar overzicht