Wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op

Het inzamelen van papier en karton van bedrijven

24/08/2015 - Als bedrijf of organisatie heeft uw waarschijnlijk in kleinere of grotere mate te maken met bedrijfsafval in de vorm van papier en karton. Ga eens na of dit bedrijfsafval momenteel in de juiste soort container wordt ingezameld. Bij kleine hoeveelheden is een rolcontainer of gaaskooi waarschijnlijk voldoende. Maar bij grotere hoeveelheden, kan een afzetcontainer of zelfpersende container handig zijn. De hoeveelheden bedrijfsafval kunnen natuurlijk ook wisselen per jaar. Daarom is het goed om ieder jaar te evalueren of het papier nog op de meest efficiente manier wordt ingezameld. Ook door het jaar heen kan de hoeveelheid papier varieren. Wanneer het einde van het jaar inzicht komt, kan er meer papier afval zijn doordat het archief wordt opgeruimd. Dit moet op een veilige manier gebeuren en vereist een speciale inzameling en afhandeling.

Terug naar overzicht