Wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op

Nieuwe Europese afval-regeling

19/12/2016 - Op het Engineeringnet lazen wij een artikel over de nieuwe Europese afval-regeling. De nieuwe Europese afval-regelgeving kan ervoor zorgen dat een grote hoeveelheid afval niet meer mag worden hergebruikt als bouwmateriaal, dit moet dan worden gestort als gevaarlijk afval.

Bij een circulaire economie bestaat er geen afval, al het afval wordt dan hergebruikt. Afval kan worden hergebruikt als het geen gevaarlijke stoffen heeft. Volgens Europese en nationale regels wordt afval nu gescheiden als ‘gevaarlijk’ en ‘niet gevaarlijk’. Dit wordt beoordeeld aan de hand van risico’s. Het ‘niet gevaarlijke’ afval kan worden hergebruikt, dit heeft de naam secundair bouwmateriaal gekregen. Binnen de Europese regelgeving voor afvalclassificering in de Kaderrichtlijn Afval (KRA) wordt uitgegaan van het gevaar dat een materiaal zou kunnen opleveren, zonder te kijken naar de echte risico’s. De afvalregelgeving pakt hierdoor vaak onnodig streng uit. Volgens ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) moet er een risicobeoordeling plaatsvinden in plaats van alleen de ‘slechte scenario’ benadering. In Nederland wordt de risicobeoordeling al een tijd toegepast. Volgens het ECN zou de nieuwe Europese regelgeving voor ongeveer 1,5 miljoen ton extra afval in Nederland zorgen.

Terug naar overzicht