Disclaimer

Welkom op de site van Shanks Nederland. Deze internetsite is eigendom van Shanks Nederland bv, een Nederlandse besloten vennootschap ingeschreven bij de Kamers van Koophandel onder nummer 24186893.

Deze internetsite heeft een informatief karakter en is een service van Shanks voor haar relaties. Alle inhoud is eigendom van Shanks en mag gebruikt worden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. De inhoud mag op geen enkele andere wijze worden gekopieerd of anderzins, gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Shanks

Op de internetsite van Shanks en aanverwante diensten, zijn de Algemene voorwaarden van Shanks Nederland van toepassing. Door de internetsite en aanverwante diensten te gebruiken, wordt u (‘de gebruiker' of ‘de bezoeker') geacht deze te hebben geaccepteerd.

Wij doen ons best de informatie op deze internetsite accuraat en up-to-date te houden. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid voor de juistheid en anderzins gebruik van deze gegevens bij voorbaat af. Aan gegevens die door downloaden vanaf deze website worden verkregen kunnen geen rechten worden ontleend.